Psychoterapia małżeństw oraz par jest to pomoc w przezwyciężeniu kryzysów i sytuacji konfliktowych.

Jej celem jest uzyskanie satysfakcji oraz zaspokojenie potrzeb wynikających z bycia w relacji.

Każda z osób wnosi do związku (świadomie i nieświadomie) swój dotychczasowy świat: postawy, przyzwyczajenia, oczekiwania.

Kryzys w związku może pojawić się w każdym czasie: na początku znajomości, tuż po ślubie, a także po wspólnym przeżyciu wielu lat.

Psychoterapia pozwala docenić to, co jest konstruktywne, budujące związek. Ale umożliwia też odkrycie tego, co jest niszczące i destrukcyjne dla rozwoju relacji. Co hamuje rozwój więzi albo ją wręcz niszczy.

Pomoc terapeutyczna to poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i rozwijania na nowo komunikacji tj. wyrażania swoich potrzeb i wzajemnego szanowania ich przez partnerów. To również prawo do wyrażania sprzeciwu, odmowy, do wypowiadania słowa „nie” i także honorowania go przez drugą osobę. Dzięki temu łatwiej znaleźć porozumienie, jeżeli żadne z partnerów nie czuje się lekceważone i pokrzywdzone. To odkrycie swojej wolności i niezależności w relacji. Dzięki temu można swobodnie się samemu/samej realizować i szanować odrębność drugiej strony.

Efekt terapii to rozwój pary oraz każdej z osób, ją tworzących. To odkrywanie na nowo satysfakcji z bycia razem.

Czas trwania terapii jest sprawą indywidualną. Zależy od głębokości konfliktu oraz stanu pacjentów.

Czasem wystarczy kilka konsultacji. A czasem potrzebna jest psychoterapia obojga lub jednego z partnerów. Bywa też tak, że po wstępnych konsultacjach, jedna osoba zostaje w terapii.

Sesja, w której uczestniczą dwie osoby trwa 90 min. Sesja, w której uczestniczy jedna osoba trwa 50 min.