Oferta

> Oferta

Oferta dorośli

 1. Konsultacje psychologiczne, porady psychologiczne
 2. Psychoterapia osób indywidualnych. Psychoterapia par.
 3. Diagnoza psychologiczna – testy

Ad. 1. Konsultacja psychologiczna oraz diagnostyka  –  to od jednego do trzech spotkań z psychologiem, podczas których określony jest wstępnie problem oraz wskazany jest sposób jego rozwiązania. Udzielona zostaje porada co do dalszego postępowania. Podczas konsultacji mogą być wykorzystane testy psychologiczne. Konsultacja z jedną osobą trwa 50 min. Konsultacja  dwiema osobami może trwać do 90 min.

Ad. 2. Psychoterapia

Wskazania do psychoterapii:

 • Nerwice,
 • Depresje,
 • Lęki,
 • Zaburzenia osobowości,
 • Sytuacje kryzysowe (nieradzenie sobie w sferze rodzinnej lub zawodowej),
 • Sytuacje utraty , np. bliskiej osoby (dziecka, także dziecka nienarodzonego, partnera, rodzica), pracy itp.,
 • Choroby psychosomatyczne,
 • Uzależnienie od środków psychoaktywnych- alkohol, narkotyki, leki,
 • Zaburzenia jedzenia-bulimia,  anoreksja,
 • Zaburzenia snu.

Psychoterapia  jest to metoda leczenia  zaburzeń psychicznych i somatycznych poprzez słowo, w oparciu o relację pomiędzy pacjentem a terapeutą. Celem psychoterapii jest  usunięcie bądź złagodzenie objawów chorobowych. Podstawowe narzędzia w psychoterapii to rozmowa i interakcja między pacjentem i terapeutą. Jednym z podstawowych założeń tej metody jest badanie sfery nieświadomości. Terapeuta poprzez interpretację stara się pomagać pacjentowi zrozumieć siebie i motywy jego zachowań. Poznawanie konfliktów wewnętrznych oraz bliższe przyjrzenie się objawom daje szanse pacjentowi na ulgę oraz trwałą zmianę funkcjonowania.

Psychoterapia  pomaga lepiej radzić sobie w relacjach z innymi ludźmi.  Zwiększa samoświadomość. Sprzyja samorealizacji. Efekt ten można osiągnąć poprzez uświadomienie sobie tłumionych uczuć oraz prawdziwych potrzeb i pragnień.

Podsumowując psychoterapia odbywa się poprzez poznawanie świata wewnętrznego pacjenta- jego myśli, przeżyć, uczuć, fantazji, snów. Istotną rzeczą jest też to, co pojawia się w relacji  z terapeutą.

Proces pomocy jest zawsze zapoczątkowany konsultacjami ( od 1 do 4 spotkań). W ramach konsultacji terapeuta wraz z pacjentem przygląda się ważnym obszarom jego życia, aby lepiej zrozumieć problem, który go sprowadza do gabinetu.

W pracy z pacjentami pracuję w konwencji psychodynamicznej oraz psychoanalitycznej.

Psychoterapia par i małżeństw

Psychoterapia małżeństw oraz par jest to pomoc w przezwyciężeniu kryzysów i sytuacji konfliktowych. Jej celem jest uzyskanie satysfakcji oraz zaspokojenie potrzeb wynikających z bycia w relacji. Każda z osób wnosi do związku (świadomie i nieświadomie) swój dotychczasowy świat: postawy, przyzwyczajenia, oczekiwania.

Kryzys w związku może pojawić się w każdym czasie: na początku znajomości, tuż po ślubie, a także po wspólnym przeżyciu wielu lat. Psychoterapia pozwala docenić to, co jest konstruktywne, budujące związek. Ale umożliwia też odkrycie tego, co jest niszczące i destrukcyjne dla rozwoju relacji. Co hamuje rozwój więzi albo ją wręcz niszczy.

Pomoc terapeutyczna to poszukiwanie wzajemnego zrozumienia i rozwijania na nowo komunikacji tj. wyrażania swoich potrzeb i wzajemnego szanowania ich przez partnerów. To również prawo do wyrażania sprzeciwu, odmowy, do wypowiadania słowa „nie” i także honorowania go przez drugą osobę. Dzięki temu łatwiej znaleźć porozumienie, jeżeli żadne z partnerów nie czuje się lekceważone i pokrzywdzone. To odkrycie swojej wolności i niezależności w relacji. Dzięki temu można swobodnie się samemu/samej realizować i szanować odrębność drugiej strony.

Efekt terapii to rozwój pary oraz każdej z osób, ją tworzących. To odkrywanie na nowo satysfakcji z bycia razem.

Czas trwania terapii jest sprawą indywidualną. Zależy od głębokości konfliktu oraz stanu pacjentów.

Czasem wystarczy kilka konsultacji. A czasem potrzebna jest psychoterapia obojga lub jednego z partnerów. Bywa też tak, że po wstępnych konsultacjach, jedna osoba zostaje w terapii.

Sesja, w której uczestniczą dwie osoby trwa 90 min. Sesja, w której uczestniczy jedna osoba trwa 50 min.

Ad. 3. Diagnoza psychologiczna – testy:

 1. Badanie inteligencji – ogólnej sprawności umysłowej
 2. Badanie osobowości
 3. Bateria testów zawodowych
 4. Badanie więzi rodzinnych
 5. Badanie wtórnego uszkodzenia centralnego układu nerwowego (uszkodzenia organiczne)

 

OFERTA: DZIECI

 1. Konsultacje i  porady  
 2. Diagnoza – testy
 3. Opinie psychologiczne

Ad. 1. Konsultacje

 • Kłopoty wychowawcze
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Trudności w nauce

Kiedy należy zgłosić się z dzieckiem do psychologa?

 • gdy chcemy dowiedzieć się, czy dziecko rozwija się prawidłowo umysłowo i emocjonalnie
 • gdy miało obciążony wywiad okołoporodowy ( komplikacje w okresie płodowym, przedwczesny poród, niska waga urodzeniowa, poważne choroby matki w czasie ciąży)
 • gdy dziecko urodziło się z poważną chorobą wrodzoną lub zespołem genetycznym
 • gdy podejrzewamy opóźniony rozwój umysłowy
 • gdy chcemy sprawdzić, czy dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną
 • gdy nie wiemy, którą ręką dziecko ma pisać
 • gdy dziecko „brzydko” pisze, bazgrze, nie chce czytać, albo czyta zdecydowanie gorzej niż rówieśnicy lub popełnia liczne błędy ortograficzne lub inne
 • gdy dziecko odmawia pójścia do przedszkola lub szkoły
 • gdy dziecko „ nie może usiedzieć na jednym miejscu dłuższą chwilę”
 • gdy dziecko nie koncentruje się na wykonywanych zadaniach
 • gdy dziecko rozwija się w rodzinie niepełnej
 • gdy dziecko rozwija się w rodzinie dysfunkcyjnej (alkohol, narkotyki, przemoc)
 • gdy rodzice dziecka podjęli decyzję o rozwodzie
 • gdy jedno lub oboje rodzice dziecka przebywają za granicą
 • gdy dziecko ma kłopoty z jedzeniem ( objada się lub nie chce jeść)
 • gdy dziecko jest „niegrzeczne”: nie słucha opiekunów, kłamie, jest agresywne
 • gdy dziecko jest pozornie” bardzo grzeczne”: jest ciche, małomówne, nieśmiałe,  wycofane,  zamknięte w sobie
 • w przypadku jakichkolwiek innych kłopotów w domu, żłobku, przedszkolu lub szkole.

 

Ad. 2. Diagnoza – testy:

 • Badanie rozwoju psychoruchowego małych dzieci
 • Badanie  inteligencji, ogólnej sprawności  umysłowe
 • Badanie dojrzałości szkolnej
 • Badanie 6-latków
 • Badanie lateralizacji – dominacji stron ciała (którą ręką dziecko ma pisać?)
 • Diagnoza trudności w nauce:
  • opóźnienie rozwoju umysłowego
  • upośledzenie rozwoju umysłowego
  • dysleksja, dysgrafia, dysortografia, ADHD, ADD
  • wady wymowy
 • Badanie wybitnych uzdolnień
 • Badanie więzi rodzinnych

Jak przebiega badanie psychologiczne dziecka :

 1. Badanie rozwoju psychoruchowego małych dzieci, badanie dojrzałości szkolnej, badanie ogólnej sprawności umysłowej, badanie trudności w nauce. Na wizytę przychodzą rodzice razem z dzieckiem i mogą uczestniczyć w badaniu lub w przypadku starszych dzieci czekają w poczekalni.
 2. W przypadku kłopotów emocjonalnych, trudności wychowawczych lub rozwodu rodziców- na pierwszą wizytę zapraszam tylko samych rodziców lub prawnych opiekunów. Jeżeli nie mogą przyjść oboje rodzice lub prawni opiekunowie, wówczas zapraszam tego rodzica, który może przyjść. W takiej sytuacji istnieje możliwość zapoznania się z problemem, z jakim zgłaszają się rodzice do psychologa. Często już na pierwszym spotkaniu można wiele rzeczy omówić w spokojnej atmosferze. Dziecko nie musi słuchać tego, co niepokoi ich rodziców, a oni mogą swobodnie wszystko przedstawić. Na kolejne spotkanie zapraszam dziecko i pracuję tylko z nim. Po badaniu psychologicznym, które może przebiegać podczas jednej lub kilku wizyt, zapraszam znów tylko samych rodziców na rozmowę postdiagnostyczną.  Może okazać się, że wystarczy omówienie wyników badania. Ale może być też tak, że potrzebnych jest więcej konsultacji lub należy rozważyć terapię.

Badanie psychologiczne, w zależności od problemu, może odbyć się podczas jednej wizyty. Ale bywa też tak, że może być przeprowadzone podczas kilku spotkań.

Na prośbę rodziców wystawiam opinię psychologiczną.

UWAGA
Badanie psychologiczne przeprowadza się tylko za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

Ad. 3. Opinie psychologiczne

 • Opinia psychologiczna jest wystawiana na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Opinia psychologiczna zawiera wyniki badania psychologicznego oraz wnioski i porady dotyczące dalszego postępowania z dzieckiem.
 • Opinia psychologiczna wystawiana jest też w celu przedstawienia jej:
  • lekarzowi oraz placówkom służby zdrowia
  • nauczycielowi w szkole lub przedszkolu
  • na posiedzenie zespołu orzekającego
  • logopedzie
  • w sądzie

Kto może skierować dziecko na badanie psychologiczne?

Na badanie psychologiczne dziecko mogą zgłosić sami rodzice. Badanie może być też wykonane (zawsze za zgodą rodziców) na polecenie nauczyciela, lekarza, logopedy oraz na zlecenie zespołu orzekającego lub sądu.