Doświadczenie

> Doświadczenie

Wykształcenie

Absolwentka  psychologii na Uniwersytecie  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Dwudziestoośmioletnie doświadczenie w pracy psychologa – psychoterapeuty. 

Doświadczenie

Doświadczenie obejmuje szeroki zakres pomocy psychologicznej, jaką świadczyłam pracując ponad dwadzieścia lat w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Szczecinie: praca z dziećmi i ich rodzicami, młodzieżą i dorosłymi. Diagnoza psychologiczna, poradnictwo zawodowe, konsultacje,  porady,  psychoterapia.

Jednocześnie współpracowałam  z oddziałem psychiatrii dzieci i młodzieży w Szczecinie (konsultacje  i diagnoza psychologiczna, porady, psychoterapia).

Pracowałam z osobami zdrowymi i niepełnosprawnymi (osoby upośledzone umysłowo,  niewidome i słabowidzące,  z mózgowym porażeniem dziecięcym,  ze sprzężonymi niepełnosprawnościami).

Ukończone studia, kursy i szkolenia:    

 • Kurs psychoterapii psychodynamicznej, Kraków 1996-2000
 • Studium psychoterapii psychoanalitycznej, Poznań 2008-2012
 • Kurs specjalistyczny: Dysleksja rozwojowa,teoria, diagnoza, terapia, Gdańsk 1996 -1997
 • Kurs doskonalenia zawodowego: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej- diagnoza oraz metody pracy z zachowaniami problemowymi, Centrum CBT Warszawa 2003
 • Szkolenie: Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii, CMPP-P MEN Warszawa 1997
 • Szkolenie: Patologiczne relacje w rodzinie-diagnoza i terapia, CMPP-P MEN Warszawa 1997
 • Warsztat psychoedukacyjny: Lęk, Agresja, Asertywność, CMPP-P MEN  Warszawa 2000
 • Warsztaty: Szkoła dla Rodziców, czyli jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, CMPP-P MEN Warszawa 2001
 • Warsztat psychoedukacyjny : Rodzeństwo bez rywalizacji, Szczecin 2006
 • Warsztat psychoedukacyjny: Pomoc dzieciom specjalnej troski, Szczecin 2006
 • Szkolenie: Rozpoznawanie przemocy u dzieci i młodzieży, Szczecin 2006
 • Szkolenie: Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Wykorzystywanie seksualne dzieci. Praca z rodziną w konflikcie okołorozwodowym, szczecin 2010
 • Szkolenie: Diagnoza i wspomaganie rozwój dziecka z głębokim upośledzeniem umysłowym, Szczecin 1999
 • Szkolenie: W kuźni Hefajstosa-kreatywna agresja, Polski Instytut Eriksonowski, Łódź 1997
 • 10 szkoleń : Diagnoza , terapia i rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących, Polski Związek Niewidomych-Warszawa, Laski k/Warszawy, Kraków, Bydgoszcz, Owińska k/Poznania, Szczecin

Prywatna praktyka

Mój gabinet powstał w 1996 r. jako jeden z pierwszych gabinetów psychologicznych w Szczecinie. Pracuję na rzecz osób indywidualnych, par i rodzin. Zgłaszają się do mnie także osoby na polecenie-skierowanie lekarza, nauczyciela, logopedy. Wykonuję badania psychologiczne na potrzeby sądu, zespołów orzekających. Współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji. Wystawiam opinie psychologiczne w języku niemieckim i angielskim. W trosce o dobro moich pacjentów i jakość oferowanych przeze mnie usług, stale poszerzam swoje wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach, sympozjach i seminariach. Pracuję pod superwizją licencjonowanych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego z Warszawy.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy przestrzegam kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.