Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób psychicznych. Objawia się szczególnymi zaburzeniami nastroju i emocji.

Należy ją odróżnić od zwykłego przygnębienia lub obniżonego nastroju, który zdarza się każdemu człowiekowi, jednak trwa krótko i ustępuje w niedługim czasie.

Objawy depresji to:

 • obniżenie nastroju (przeważnie rano nastrój jest najgorszy, a w ciągu dnia się poprawia)
 • zmienność-wahanie nastroju ( nagłe przechodzenie od śmiechu do płaczu i odwrotnie)
 • utrata zainteresowań
 • utrata zdolności przeżywania radości i satysfakcji („nic mnie nie cieszy”, „nie cieszy mnie to, co kiedyś budziło moją radość”)
 • wykonywanie podstawowych czynności zaczyna pacjentowi sprawiać trudność
 •  spadek energii, wzmożona męczliwość, zmniejszona aktywność
 • pogorszenie pamięci, znaczne zaburzenia koncentracji uwagi
 • spadek samooceny i mała wiara w siebie
 • pojawia się poczucie winy i małej wartości
 • płaczliwość

Depresja często może przybierać różne maski.

Niby wszystko jest w porządku: pacjent wykonuje swoje czynności i obowiązki dnia codziennego, jednak jest coś, co go dręczy. Nie ma poważnych napadów lęku czy też niepokojących myśli, ale samopoczucia nie można nazwać dobrym. Utrzymują się objawy, które, wydawałoby się trudno jest łączyć z depresją. Są to tzw. maski depresji. Przejawiają się one w:

 1. Zaburzenia rytmów okołodobowych: trudności z zasypianiem lub wybudzanie się w nocy ok godz. 2-ej lub 4-ej i niemożność ponownego zaśnięcia. Czasami z kolei pojawia się nadmierna senność.
 2. Występowanie lęku lub natręctw.
 3. Objawy bólowe: bóle głowy, bóle karku i pleców, bóle brzucha i in…
 4. Zaburzenia wegetatywne i psychosomatyczne: dolegliwości ze strony układu pokarmowego, zaburzenia miesiączkowania, świąd skóry, zaburzenia w sferze seksualnej i innych.
 5. Zmiany behawioralne: zmiany dotychczasowego zachowania, przewlekła chandra, obojętność itp. …

 

W takich sytuacjach pacjent stara się sam sobie pomóc, niejednokrotnie uciekając się do zażywania środków przeciwbólowych i psychoaktywnych: alkohol, tabletki nasenne.

Zanim postawi się diagnozę „depresja” powyższe objawy powinny być skonsultowane z lekarzem określonej specjalizacji.

 

Depresja powoduje znaczne upośledzenie funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Choroba ta może pojawić się w każdym wieku, a jej objawy narastają w ciągu kilku dni lub tygodni.

Leczenie depresji jest dwutorowe: farmakoterapia i psychoterapia. Po ustąpieniu objawów powinno kontynuować się leczenie podtrzymujące.

Wczesne rozpoznanie depresji i podjęcie leczenia, daje szanse na zmniejszenie cierpienia pacjenta.