Diagnoza psychologiczna – polega na opisie właściwości psychicznych oraz psychologicznych mechanizmów funkcjonowania jednostki, służy wyjaśnianiu problemów w funkcjonowaniu jednostki oraz pozwala na prognozę skutków zachowań i zjawisk oraz możliwości modyfikowania tego co problematyczne w funkcjonowaniu.

Prowadzona jest diagnoza psychologiczna w następujących obszarach:

  • diagnoza wtórnego uszkodzenia centralnego układu nerwowego (dawniej zwana diagnozą organiki),
  • diagnoza poziomu inteligencji ogólnej (IQ) oraz inteligencji emocjonalnej (IE),
  • diagnoza zaburzeń osobowości,
  • diagnoza temperamentu,
  • diagnoza stylów/strategii radzenia sobie ze stresem.

W zależności od diagnozowanego obszaru sporządzenie diagnozy psychologicznej zajmuje od 3-5 spotkań. Na proces diagnozowania składa się: przeprowadzenia wywiadu, obserwacja, zastosowanie wybranych metod diagnostycznych, interpretacja oraz komunikowanie wyników.