BARBARA LUBIKOWSKA

Psycholog - Psychoterapeuta - Szczecin

Dzieci, młodzież i dorośli

Psychoterapia

Diagnoza psychologiczna

Psycholog dziecięcy

Pomoc psychologiczna


Barbara Lubikowska


mgr Barbara Lubikowska - Psycholog-psychoterapeuta

Jestem psychologiem-psychoterapeutą. Jestem także psychologiem dziecięcym. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w 1987r. Ponad dwadzieścia lat pracowałam w szczecińskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wykonując pracę w bardzo szerokim zakresie: diagnoza i pomoc psychologiczna w postaci konsultacji, porad i psychoterapii. Prowadziłam także doradztwo zawodowe. Uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów orzekających. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Moimi pacjentami  są osoby zdrowe i niepełnosprawne (upośledzone umysłowo, niewidome i słabowidzące, z mózgowym porażeniem dziecięcym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z zespołami genetycznymi i in.).


W 1996r. otworzyłam gabinet, który był jednym z pierwszych gabinetów psychologicznych w Szczecinie. Pracuję na rzecz osób indywidualnych, par i rodzin. Zgłaszają się do mnie także osoby na polecenie-skierowanie lekarza, nauczyciela, logopedy. Wykonuję badania psychologiczne na potrzeby sądu, zespołów orzekających. Współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji. Wystawiam opinie psychologiczne w języku niemieckim i angielskim. W trosce o dobro moich pacjentów i jakość oferowanych przeze mnie usług, stale poszerzam swoje wiadomości i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach, sympozjach i seminariach. Pracuję pod superwizją licencjonowanych psychoanalityków Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego z Warszawy.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W pracy przestrzegam kodeksu etyki Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.